Úradná tabuľa ÚJD SR

939-2024

č. konania: 939-2024

č. rozhodnutia: 213/2023

účastník konania: SAM

dátum začiatku konania: 29.06.2023

dátum ukončenia konania: 27.07.2023

dátum aktualizácie: 06.02.2024

Prílohy:

939-2024_SpravneKonanie_939-2024_939-2024_(2662-2023)_Spravne_konanie_939-2024_(2662-2023)_FoZ_SpK rev.05.pdf
939-2024_2662-2023_Žiadosť.pdf
939-2024_Rozhodnutie_213_2023_2662-2023_Rozhodnutie_Rozhodnutie _213_2023.pdf
939-2024_Rozhodnutie_213_2023_939-2024_(2662-2023)_oprava_R213_2023.pdf

Aktualizácia: 06.02.2024