Úradná tabuľa ÚJD SR

937-2022

č. konania: 937-2022

č. rozhodnutia: 94/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.11.2021

dátum ukončenia konania: 05.04.2022

dátum aktualizácie: 03.08.2023

Prílohy:

937-2022_SpravneKonanie_937-2022_Formulár o zverejnení Spk_v1 Apr.pdf
937-2022_R339_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf
937-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_038122.pdf
937-2022_Rozhodnutie_94_2022_R_94_2022_MaPa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023