Úradná tabuľa ÚJD SR

935-2023

č. konania: 935-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.11.2022

dátum aktualizácie: 19.12.2022

Prílohy:

935-2023_SpravneKonanie_935-2023_Zverejnenie Dec01.pdf
935-2023_Rozhodnutie_338_2022.pdf
935-2023_30430383.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023