Úradná tabuľa ÚJD SR

935-2023

č. konania: 935-2023

č. rozhodnutia: 105/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 14.11.2022

dátum ukončenia konania: 19.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

935-2023_SpravneKonanie_935-2023_Zverejnenie Maj03.pdf
935-2023_Rozhodnutie_338_2022.pdf
935-2023_Rozhodnutie_56_2023.pdf
935-2023_Žiadosť SE000200019672023Ga.pdf
935-2023_30430383.pdf
935-2023_Rozhodnutie_105_2023_Rozhodnutie_105_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023