Úradná tabuľa ÚJD SR

934-2023

č. konania: 934-2023

č. rozhodnutia: 354/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.11.2022

dátum ukončenia konania: 11.01.2023

dátum aktualizácie: 11.01.2023

Prílohy:

934-2023_SpravneKonanie_934-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 934-2023 (pôvodne 3825-2022)_Ukoncenie SpK_rev.02.pdf
934-2023_UradnyList_9849_2022.pdf
934-2023_SE_2022_038405 UJD 11.11.2022_anonymizovana.pdf
934-2023_Rozhodnutie_354_2022_Rozhodnutie_9779_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023