Úradná tabuľa ÚJD SR

933-2023

č. konania: 933-2023

č. rozhodnutia: 24/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.11.2022

dátum ukončenia konania: 04.02.2023

dátum aktualizácie: 08.02.2023

Prílohy:

933-2023_SpravneKonanie_933-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 933-2023 (povodne 3822-2022)_Ukoncenie SpK_rev.02.pdf
933-2023_SE_2022_036828 UJD 09.11.2022_anonymizovana.pdf
933-2023_Rozhodnutie_24_2023_Rozhodnutie_507_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023