Úradná tabuľa ÚJD SR

924-2023

č. konania: 924-2023

č. rozhodnutia: 1/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.11.2022

dátum ukončenia konania: 25.01.2023

dátum aktualizácie: 07.02.2023

Prílohy:

924-2023_SpravneKonanie_924-2023_Zv. inf. - Spis č. pôvodne-(3773-2022)_924-2023_rev. 03 z 7.2.2023.pdf
924-2023_SE_2022_037649 UJD 08.11.2022_anonymizov.pdf
924-2023_Rozhodnutie_1_2023_Rozhodnutie_1_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023