Úradná tabuľa ÚJD SR

923-2023

č. konania: 923-2023

č. rozhodnutia: 6/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.11.2022

dátum ukončenia konania: 26.01.2023

dátum aktualizácie: 02.02.2023

Prílohy:

923-2023_SpravneKonanie_923-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 923-2023 (3772-2022) rev 03.pdf
923-2023_SE_2022_036810-anonymizovaná.pdf
923-2023_Rozhodnutie_6_2023_Rozhodnutie_6_2023-145_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023