Úradná tabuľa ÚJD SR

922-2024

č. konania: 922-2024

č. rozhodnutia: 200/2023

účastník konania: ÚEF SAV

dátum začiatku konania: 12.06.2023

dátum ukončenia konania: 24.07.2023

dátum aktualizácie: 02.08.2023

Prílohy:

922-2024_SpravneKonanie_922-2024_2506-2023_Spravne_konanie_2506-2023_FoZ_SpK rev.02.pdf
922-2024_2506_2023_Žiadosť.pdf
922-2024_Rozhodnutie_200_2023_R_200_2023 UEF SAV v.v. i. KE.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024