Úradná tabuľa ÚJD SR

911-2022

č. konania: 911-2022

č. rozhodnutia: 37/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.10.2021

dátum ukončenia konania: 26.02.2022

dátum aktualizácie: 01.03.2022

Prílohy:

911-2022_SpravneKonanie_911-2022_Formulár o zverejnení SpK_UJD SR 911-2022_Zverejnenie SpK_aktualizacia 04.pdf
911-2022_338-2021_v01.pdf
911-2022_scan_ziadost SE_2021_036677_anonymizovaná,predchádza EIA_2.pdf
911-2022_Rozhodnutie_37_2022_R037_2022_v02.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023