Úradná tabuľa ÚJD SR

910-2023

č. konania: 910-2023

č. rozhodnutia: 22/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 07.11.2022

dátum ukončenia konania: 04.02.2023

dátum aktualizácie: 06.02.2023

Prílohy:

910-2023_SpravneKonanie_910-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 910-2023 (pôvodne 3732-2022)_Ukoncenie SpK_rev.02.pdf
910-2023_SE_2022_037561 UJD 04.11.2022_anonymizovana.pdf
910-2023_Rozhodnutie_22_2023_Rozhodnutie_505_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023