Úradná tabuľa ÚJD SR

908-2023

č. konania: 908-2023

č. rozhodnutia: 95/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.11.2022

dátum ukončenia konania: 11.04.2023

dátum aktualizácie: 11.04.2023

Prílohy:

908-2023_SpravneKonanie_908-2023_3722-2022 formulár rev.04 zo dňa 11.04.2023.pdf
908-2023_3722-2022 žiadost plan etapy V1- anonym.pdf
908-2023_Rozhodnutie 302-2022.pdf
908-2023_Rozhodnutie_95_2023_R 95-2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023