Úradná tabuľa ÚJD SR

908-2023

č. konania: 908-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.11.2022

dátum aktualizácie: 02.12.2022

Prílohy:

908-2023_SpravneKonanie_908-2023_3722-2022 formulár rev.01 zo dňa 02.12.2022.pdf
908-2023_3722-2022 žiadost plan etapy V1- anonym.pdf
908-2023_Rozhodnutie 302-2022.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023