Úradná tabuľa ÚJD SR

906-2023

č. konania: 906-2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 31.10.2022

dátum aktualizácie: 24.11.2022

Prílohy:

906-2023_SpravneKonanie_906-2023_Formulár o zverejnení SpK 3714 rev. 01.pdf
906-2023_Rozhodnutie_312_2022.pdf
906-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_037117_Mc.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023