Úradná tabuľa ÚJD SR

906-2023

č. konania: 906-2023

č. rozhodnutia: 120/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 31.10.2022

dátum ukončenia konania: 04.05.2023

dátum aktualizácie: 17.05.2023

Prílohy:

906-2023_SpravneKonanie_906-2023_Formulár o zverejnení SpK 906 (3714) rev. 04.pdf
906-2023_Rozhodnutie_21_2023.pdf
906-2023_UJD SR 906-2023_Návrh rozhodnutia_EBO.pdf
906-2023_Rozhodnutie_312_2022.pdf
906-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_037117_Mc.pdf
906-2023_Rozhodnutie_120_2023_Rozhodnutie_120_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023