Úradná tabuľa ÚJD SR

905-2023

č. konania: 905-2023

č. rozhodnutia: 101/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 03.11.2022

dátum ukončenia konania: 02.05.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

905-2023_SpravneKonanie_905-2023_Formulár SpK_905_2023(3713_2022)_rev 04.pdf
905-2023_Záznam k VV 2723_2023.pdf
905-2023_L_8546_2022 Oznámenie o začatí SpK.pdf
905-2023_R_310_2022 o prerušení SpK.pdf
905-2023_list SE _2022_037190_Mc anonymizovaný.pdf
905-2023_Rozhodnutie_101_2023_R 101_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023