Úradná tabuľa ÚJD SR

902-2023

č. konania: 902-2023

č. rozhodnutia: 44/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 03.11.2022

dátum ukončenia konania: 08.03.2023

dátum aktualizácie: 08.03.2023

Prílohy:

902-2023_SpravneKonanie_902-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 04 z 8.3.2023 UJD SR 902-2023 (3706-2022).pdf
902-2023_Žiadosť o SP_Rek. HS SO47.pdf
902-2023_Rozhodnutie_44_2023_R44_2023_ .002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023