Úradná tabuľa ÚJD SR

901-2023

č. konania: 901-2023

č. rozhodnutia: 353/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.11.2022

dátum ukončenia konania: 11.01.2023

dátum aktualizácie: 11.01.2023

Prílohy:

901-2023_SpravneKonanie_901-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 901-2023 (pôvodne 3705-2022)_Ukoncenie SpK_rev.02.pdf
901-2023_UradnyList_9841_2022.pdf
901-2023_SE_2022_036945 UJD 31.10.2022_anonymizovana.pdf
901-2023_Rozhodnutie_353_2022_Rozhodnutie_9776_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023