Úradná tabuľa ÚJD SR

900-2023

č. konania: 900-2023

č. rozhodnutia: 351/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 02.11.2022

dátum ukončenia konania: 10.01.2023

dátum aktualizácie: 06.02.2023

Prílohy:

900-2023_SpravneKonanie_900-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 900-2023 (pôvodne 3704-2022)_Zverejnenie SpK_rev.02.pdf
900-2023_UradnyList_9835_2022.pdf
900-2023_SE_2022_036809 UJD 31.10.2022_anonymizovana.pdf
900-2023_Rozhodnutie_351_2022_Rozhodnutie_9772_2022.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023