Úradná tabuľa ÚJD SR

900-2022

č. konania: 900-2022

č. rozhodnutia: 23/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.10.2021

dátum ukončenia konania: 09.03.2022

dátum aktualizácie: 15.03.2022

Prílohy:

900-2022_SpravneKonanie_900-2022_Zv. inf. - UJD SR 900-2022 (3413-2021)_r. 05 z 15.03.2022.pdf
900-2022_R311_2021_NoTo_MaGa podpisane.pdf
900-2022_SE_2021_035414_Ga_anonymizovaná final.pdf
900-2022_Rozhodnutie_23_2022_R023_2022_NoTo_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023