Úradná tabuľa ÚJD SR

9-2023

č. konania: 9-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.12.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

9-2023_SpravneKonanie_9-2023_Zverejnenie začiatku SpK 9-2023rev00.pdf
9-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_043713 UJD 21.12.2022.pdf

Aktualizácia: 05.01.2023