Úradná tabuľa ÚJD SR

9-2023

č. konania: 9-2023

č. rozhodnutia: 57/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 22.12.2022

dátum aktualizácie: 14.02.2023

Prílohy:

9-2023_SpravneKonanie_9-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 9-2023rev01.pdf
9-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_043713 UJD 21.12.2022.pdf
9-2023_Rozhodnutie_57_2023_Rozhodnutie_57_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023