Úradná tabuľa ÚJD SR

899-2023

č. konania: 899-2023

č. rozhodnutia: 39/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.11.2022

dátum ukončenia konania: 02.03.2023

dátum aktualizácie: 02.03.2023

Prílohy:

899-2023_SpravneKonanie_899-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 899-2023rev04.pdf
899-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_036786_Mc.pdf
899-2023_Rozhodnutie_39_2023_Podklady_VV_773_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023