Úradná tabuľa ÚJD SR

891-2024

č. konania: 891-2024

č. rozhodnutia: 172/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 12.05.2023

dátum ukončenia konania: 17.07.2023

dátum aktualizácie: 24.07.2023

Prílohy:

891-2024_SpravneKonanie_891-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_2252-2023_rev. 02 zo dňa 24.07.2023.pdf
891-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 2252-2023.pdf
891-2024_Doplnenie žiadosti k SpK 2252-2023.pdf
891-2024_Rozhodnutie_172_2023_172.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024