Úradná tabuľa ÚJD SR

885-2023

č. konania: 885-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.10.2022

dátum aktualizácie: 31.10.2022

Prílohy:

885-2023_SpravneKonanie_885-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3643-2022 rev 00.pdf
885-2023_UradnyList_8212_2022.pdf
885-2023_R_Prerušenie_ 288_2022.pdf
885-2023_SE_2022_036608-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023