Úradná tabuľa ÚJD SR

882-2023

č. konania: 882-2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 26.10.2022

dátum aktualizácie: 02.02.2023

Prílohy:

882-2023_SpravneKonanie_882-2023_Zverejňovanie informácií o SpK 3622-2022,rev.03, 02.02.2023.pdf
882-2023_anonymizované_doplnenie žiadosti o schválenie zmien v PP 16-TPP-801.pdf
882-2023_Rozhodnutie č. 325_2022_9123_2022.pdf

Aktualizácia: 02.02.2023