Úradná tabuľa ÚJD SR

882-2023

č. konania: 882-2023

č. rozhodnutia: 71/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 26.10.2022

dátum ukončenia konania: 13.03.2023

dátum aktualizácie: 16.03.2023

Prílohy:

882-2023_SpravneKonanie_882-2023_Zverejňovanie informácií o SpK 3622-2022,rev.05, 13.03.2023.pdf
882-2023_anonymizované_doplnenie žiadosti o schválenie zmien v PP 16-TPP-801.pdf
882-2023_Rozhodnutie_71_2023_Rozhodnutie_zastavenie SpK.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023