Úradná tabuľa ÚJD SR

875-2024

č. konania: 875-2024

č. rozhodnutia: 175/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.04.2023

dátum ukončenia konania: 14.06.2023

dátum aktualizácie: 22.06.2023

Prílohy:

875-2024_SpravneKonanie_875-2024_FoZ SpK0_02_2058_2023_JAVYS.pdf
875-2024_ziadost_SpK0_00_2058_2023_JAVYS.pdf
875-2024_Rozhodnutie_175_2023_R_175_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024