Úradná tabuľa ÚJD SR

875-2023

č. konania: 875-2023

č. rozhodnutia: 73/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.10.2022

dátum ukončenia konania: 11.03.2023

dátum aktualizácie: 20.03.2023

Prílohy:

875-2023_SpravneKonanie_875-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 875-2023 (3612-2022) rev 04.pdf
875-2023_UradnyList_1309_2023.pdf
875-2023_SE_2022_043157-anonymizovaná.pdf
875-2023_R_Prerušenie_289_2022.pdf
875-2023_SE_2022_035997-anonymizovaná.pdf
875-2023_Rozhodnutie_73_2023_Rozhodnutie_73_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023