Úradná tabuľa ÚJD SR

875-2023

č. konania: 875-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.10.2022

dátum aktualizácie: 31.10.2022

Prílohy:

875-2023_SpravneKonanie_875-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 3612-2022 rev 01.pdf
875-2023_R_Prerušenie_289_2022.pdf
875-2023_SE_2022_035997-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023