Úradná tabuľa ÚJD SR

874-2023

č. konania: 874-2023

č. rozhodnutia: 297/2022

účastník konania: U. S. Steel Košice – Labortest

dátum začiatku konania: 17.10.2022

dátum ukončenia konania: 12.12.2022

dátum aktualizácie: 13.12.2022

Prílohy:

874-2023_SpravneKonanie_874-2023_Formulár o zverejnení SpK 3552-2022 rev. 01 zo dňa 13.12.2022.pdf
874-2023_ziadost1.pdf
874-2023_ziadost2.pdf
874-2023_Rozhodnutie_297_2022_R297_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023