Úradná tabuľa ÚJD SR

874-2022

č. konania: 874-2022

č. rozhodnutia: 391/2021

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 11.10.2021

dátum ukončenia konania: 09.02.2022

dátum aktualizácie: 11.02.2022

Prílohy:

874-2022_SpravneKonanie_874-2022_Formulár o zverejnení SpK 874-2022 rev.04.pdf
874-2022_SE_2021_034397_Ďu-anonymizovane.pdf
874-2022_R313_2021_ZeMi.pdf
874-2022_Rozhodnutie_391_2021_R391_2021_ZeMi podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023