Úradná tabuľa ÚJD SR

873-2023

č. konania: 873-2023

č. rozhodnutia: 40/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 17.10.2022

dátum aktualizácie: 30.01.2023

Prílohy:

873-2023_SpravneKonanie_873-2023_Formulár_Spis 873-2023_rev. 04 z 30. 1. 2023.pdf
873-2023_Záznam - vydanie R40_2023.pdf
873-2023_SE_2022_035116_Mc – anonymizovaná.pdf
873-2023_Rozhodnutie_40_2023_Rozhodnutie č. 40_2023.pdf

Aktualizácia: 30.01.2023