Úradná tabuľa ÚJD SR

873-2023

č. konania: 873-2023

č. rozhodnutia: 40/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 17.10.2022

dátum ukončenia konania: 02.03.2023

dátum aktualizácie: 16.03.2023

Prílohy:

873-2023_SpravneKonanie_873-2023_Formulár_Spis 873-2023_rev. 05 z 16. 3. 2023.pdf
873-2023_SE_2022_035116_Mc – anonymizovaná.pdf
873-2023_Rozhodnutie_40_2023_Rozhodnutie č. 40_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023