Úradná tabuľa ÚJD SR

869-2022

č. konania: 869-2022

č. rozhodnutia: 65/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.10.2021

dátum ukončenia konania: 10.03.2022

dátum aktualizácie: 10.03.2022

Prílohy:

869-2022_SpravneKonanie_869-2022_Formulár o zverejnení SpK_869 (3279)_rev 05.pdf
869-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_034116 UJD 06.10.2021_Optimized.pdf
869-2022_R4_2022_JaBr_MaGa podpisane.pdf
869-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_005553.pdf
869-2022_Rozhodnutie_65_2022_R65_2022_JaBr_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023