Úradná tabuľa ÚJD SR

863-2023

č. konania: 863-2023

č. rozhodnutia: 78/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 05.10.2022

dátum ukončenia konania: 23.03.2023

dátum aktualizácie: 03.04.2023

Prílohy:

863-2023_SpravneKonanie_863-2023_Formulár SpK_863_2023_rev 04.pdf
863-2023_Záznam VV 1535_2023.pdf
863-2023_list SE_2022_033353_Mc anonymizovaná.pdf
863-2023_Rozhodnutie_78_2023_R_78_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023