Úradná tabuľa ÚJD SR

860-2023

č. konania: 860-2023

č. rozhodnutia: 30/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 03.10.2022

dátum ukončenia konania: 22.02.2023

dátum aktualizácie: 02.03.2023

Prílohy:

860-2023_SpravneKonanie_860-2023_Formulár SpK 860-2023_rev04.pdf
860-2023_žiadosť SE,a.s., anonymizovaná.pdf
860-2023_Rozhodnutie_30_2023_Rozhodnutie_30_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023