Úradná tabuľa ÚJD SR

849-2022

č. konania: 849-2022

č. rozhodnutia: 371/2021

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 30.09.2021

dátum ukončenia konania: 11.01.2022

dátum aktualizácie: 31.01.2022

Prílohy:

849-2022_SpravneKonanie_849-2022_FoZ SpK_04_3208_2021_VUJE.pdf
849-2022_DoplPodanie_VUJE_3208_2021.pdf
849-2022_R344_2021_SzVi podpisane.pdf
849-2022_Podanie_VUJE_3208_2021.pdf
849-2022_Rozhodnutie_371_2021_R371_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023