Úradná tabuľa ÚJD SR

837-2023

č. konania: 837-2023

č. rozhodnutia: 59/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum ukončenia konania: 23.03.2023

dátum aktualizácie: 23.03.2023

Prílohy:

837-2023_SpravneKonanie_837-2023_rev. 04 z 23.3.2023 - F o z SpK UJD SR 837-2023 (3330-2022)_ver11jan2022.pdf
837-2023_SE_2022_031829_k spisu 3330-2022.pdf
837-2023_Rozhodnutie_59_2023_R59_2023_ UJD SR 837-2022 (3330-2022) .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023