Úradná tabuľa ÚJD SR

836-2024

č. konania: 836-2024

č. rozhodnutia: 167/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.03.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 21.07.2023

Prílohy:

836-2024_SpravneKonanie_836-2024_Formulár o zverejnení SpK_rev. 04_21.07.2023.pdf
836-2024_List-info o nadobudnutí R 167_2023.pdf
836-2024_SpK 1736-2023_anonymizovaná žiadosť.pdf
836-2024_Rozhodnutie_167_2023_Anonymizované rozhodnutie 167_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024