Úradná tabuľa ÚJD SR

836-2023

č. konania: 836-2023

č. rozhodnutia: 2/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum ukončenia konania: 07.02.2023

dátum aktualizácie: 07.02.2023

Prílohy:

836-2023_SpravneKonanie_836-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022 rev. 04.pdf
836-2023_žiadosť č. SE_2022_031824.pdf
836-2023_Rozhodnutie_2_2023_R2_2023_rozhodnutie (UJD SR 3329-2022) .pdf

Aktualizácia: 13.11.2023