Úradná tabuľa ÚJD SR

835-2023

č. konania: 835-2023

č. rozhodnutia: 60/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum ukončenia konania: 23.03.2023

dátum aktualizácie: 23.03.2023

Prílohy:

835-2023_SpravneKonanie_835-2023_formular na zverejnenie SpK UJD SR 835-2023 (3328-2022) rev. 04.pdf
835-2023_Žiadosť SE anonymizovaná.pdf
835-2023_Rozhodnutie_60_2023_R60 - 2022-UJD SR 835-2023 (2022-3328) - SO 806_1-01 Priečna etažérka I. HVDB.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024