Úradná tabuľa ÚJD SR

834-2023

č. konania: 834-2023

č. rozhodnutia: 76/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 23.09.2022

dátum ukončenia konania: 24.03.2023

dátum aktualizácie: 24.03.2023

Prílohy:

834-2023_SpravneKonanie_834-2023_formular na zverejnenie SpK (834-2023) 3327-2022 rev. 04.pdf
834-2023_Žiadosť SE .pdf
834-2023_Rozhodnutie_76_2023_R 76_2023_UJD SR 834-2023 (2022-3327) SO 806_1-02 Priečna etažérka 2. blok .pdf

Aktualizácia: 18.07.2024