Úradná tabuľa ÚJD SR

821-2022

č. konania: 821-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.09.2021

dátum ukončenia konania: 12.01.2022

dátum aktualizácie: 13.01.2022

Prílohy:

821-2022_SpravneKonanie_821-2022_Ukončenie SpK UJD SR 821_2022_ 3111_2021rev04.pdf
821-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2021_031074_Ga.002.002.pdf
821-2022_Rozhodnutie_365_2021_Anonymizované Rozhodnutie_365_2021_ SpK č. UJD SR 3111-2021.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023