Úradná tabuľa ÚJD SR

820-2022

č. konania: 820-2022

č. rozhodnutia: 96/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 14.09.2021

dátum ukončenia konania: 04.05.2022

dátum aktualizácie: 09.05.2022

Prílohy:

820-2022_SpravneKonanie_820-2022_Formulár o zverejnení SpK 820-2022 aktual.06.pdf
820-2022_R367_2021_EcSi_MaGa podpisane.pdf
820-2022_žiadosť javys anonymo.pdf
820-2022_L_6835_2021_320_EcSi_MaGa podpisane.pdf
820-2022_Rozhodnutie_96_2022_R096_2022_EcSi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023