Úradná tabuľa ÚJD SR

813-2024

č. konania: 813-2024

č. rozhodnutia: 173/2024

účastník konania: JESS

dátum začiatku konania: 15.02.2023

dátum ukončenia konania: 30.05.2024

dátum aktualizácie: 03.06.2024

Prílohy:

813-2024_SpravneKonanie_813-2024_SPK 813-2024 formulár 05.pdf
813-2024_SPK 813-2024_doplnenie ziadost AN.pdf
813-2024_SPK 1471-2023_ziadost AN.pdf
813-2024_Rozhodnutie_173_2024_R173_2024_JESS_anonymizované.pdf

Aktualizácia: 03.06.2024