Úradná tabuľa ÚJD SR

8-2024

č. konania: 8-2024

č. rozhodnutia: 90/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 21.12.2023

dátum ukončenia konania: 01.03.2024

dátum aktualizácie: 01.03.2024

Prílohy:

8-2024_SpravneKonanie_8-2024_Formulár o zverejnení SpK_8-2024_rev.03_1.3.2024_ukončenie konania.pdf
8-2024_Žiadosť EPZK SE-MO34_anonymizované.pdf
8-2024_Rozhodnutie_90_2024_Rozhodnutie_90_2024.pdf

Aktualizácia: 01.03.2024