Úradná tabuľa ÚJD SR

797-2023

č. konania: 797-2023

č. rozhodnutia: 10/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 26.08.2022

dátum ukončenia konania: 15.02.2023

dátum aktualizácie: 15.02.2023

Prílohy:

797-2023_SpravneKonanie_797-2023_Zverejňovanie informácií -SpK č. UJD SR 797-2023 rev.03.pdf
797-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_029449_Mc.pdf
797-2023_Rozhodnutie_10_2023_R10_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023