Úradná tabuľa ÚJD SR

789-2023

č. konania: 789-2023

č. rozhodnutia: 27/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.08.2022

dátum ukončenia konania: 07.02.2023

dátum aktualizácie: 15.02.2023

Prílohy:

789-2023_SpravneKonanie_789-2023_Zv. inf. - Spis č. (3012-2022), 789-2023_rev. 04 z 15. 2. 2023.pdf
789-2023_SE_2022_027973_Ga_anonymizov.pdf
789-2023_Rozhodnutie_27_2023_Rozhodnutie_27_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023