Úradná tabuľa ÚJD SR

787-2023

č. konania: 787-2023

č. rozhodnutia: 327/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 05.08.2022

dátum ukončenia konania: 08.02.2023

dátum aktualizácie: 02.03.2023

Prílohy:

787-2023_SpravneKonanie_787-2023_SpK ÚJD SR 2994-2022_rev.5.pdf
787-2023_SpK ÚJD SR 2994-2022 - anonymizovaná žiadosť.pdf
787-2023_Rozhodnutie_327_2022_R_327_2022_KaPe.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023