Úradná tabuľa ÚJD SR

784-2024

č. konania: 784-2024

č. rozhodnutia: 168/2023

účastník konania: DMS

dátum začiatku konania: 24.01.2023

dátum ukončenia konania: 06.07.2023

dátum aktualizácie: 21.07.2023

Prílohy:

784-2024_SpravneKonanie_784-2024_Formulár o zverejnení SpK_1236-2023 rev. 04_21.07.2023.pdf
784-2024_List_Informácia o nadobudnutí R 168_2023.pdf
784-2024_Žiadosť DMS_preprava LRAO z ČR na SK_anonymizovaná.pdf
784-2024_Rozhodnutie_168_2023_Anonymizované rozhodnutie 168_2023.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024