Úradná tabuľa ÚJD SR

777-2023

č. konania: 777-2023

č. rozhodnutia: 11/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 04.08.2022

dátum aktualizácie: 17.01.2023

Prílohy:

777-2023_SpravneKonanie_777-2023_Zverejňovanie informácií o SpK_777-2023 rev.01 zo dňa 17.01.2023.pdf
777-2023_Anonymizovaná žiadosť k SpK2941-2022.pdf
777-2023_Rozhodnutie_11_2023_R 11_2023.pdf

Aktualizácia: 17.01.2023