Úradná tabuľa ÚJD SR

769-2023

č. konania: 769-2023

č. rozhodnutia: 26/2023

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 27.07.2022

dátum ukončenia konania: 20.02.2023

dátum aktualizácie: 24.02.2023

Prílohy:

769-2023_SpravneKonanie_769-2023_Formulár SpK 769-2023_rev04.pdf
769-2023_Ziadost SE-anonymizovana.pdf
769-2023_Rozhodnutie_26_2023_Rozhodnutie 26_2023.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023