Úradná tabuľa ÚJD SR

766-2023

č. konania: 766-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.07.2022

dátum aktualizácie: 11.08.2022

Prílohy:

766-2023_SpravneKonanie_766-2023_FoZ SpK_00_2848_2022_SE.pdf
766-2023_Žiadosť_SE_2848_2022.pdf

Aktualizácia: 09.01.2023