Úradná tabuľa ÚJD SR

766-2023

č. konania: 766-2023

č. rozhodnutia: 277/2022

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 25.07.2022

dátum ukončenia konania: 30.01.2023

dátum aktualizácie: 10.02.2023

Prílohy:

766-2023_SpravneKonanie_766-2023_FoZ SpK_01_766_2023_2848_2022_SE.pdf
766-2023_Žiadosť_SE_2848_2022.pdf
766-2023_Rozhodnutie_277_2022_R277_2022_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023