Úradná tabuľa ÚJD SR

764-2023

č. konania: 764-2023

č. rozhodnutia: 328/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 20.07.2022

dátum ukončenia konania: 10.01.2023

dátum aktualizácie: 11.01.2023

Prílohy:

764-2023_SpravneKonanie_764-2023_Formulár rev. 04 (UJD SR 764-2023) (2811-2022) .pdf
764-2023_Rozhodnutie_328_2022_Rozhodnutie 328_2022.pdf

Aktualizácia: 23.05.2024