Úradná tabuľa ÚJD SR

759-2024

č. konania: 759-2024

č. rozhodnutia: 54/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 19.12.2022

dátum ukončenia konania: 06.03.2023

dátum aktualizácie: 08.03.2023

Prílohy:

759-2024_SpravneKonanie_759-2024_Zverejňovanie informácií o SpK_1073-2023 rev.02 zo dňa 08.03.2023.pdf
759-2024_Anonymizovaná žiadosť k SpK 4156-2022.pdf
759-2024_Rozhodnutie_54_2023_54.pdf

Aktualizácia: 08.01.2024