Úradná tabuľa ÚJD SR

759-2023

č. konania: 759-2023

č. rozhodnutia: 12/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.07.2022

dátum ukončenia konania: 15.02.2023

dátum aktualizácie: 15.02.2023

Prílohy:

759-2023_SpravneKonanie_759-2023_Formulár o zverejnen SpK UJD SR 759-2023 (2787-2022) aktual.04 z 15.2.2023.pdf
759-2023_Rozhodnutie_12_2023_rozhodnutie č. 12_2023 _VV_304_2023.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024